เปิดคะแนนโหวต เวลา 16.05 น.เศรษฐา ฉลุยนั่งนายกฯ คนที่ 30

เปิดคะแนนโหวต เวลา 16.05 น.เศรษฐา ฉลุยนั่งนายกฯ คนที่ 30

วันที่ 22 ส.ค.2566 ที่รัฐสภา มีการประชุมรัฐสภา มีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นครั้งที่สาม

โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม โดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอนายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย โดยมีผู้รับรอง 287 คน ถือว่าถูกต้องตามข้อบังคับ

จากนั้นที่ประชุมเปิดให้สมาชิกอภิปรายคุณสมบัติ นายเศรษฐา โดยใช้เวลาอภิปรายนานนานกว่า 3 ชั่วโมง

ต่อมาเวลา 15.15 น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้ตรวจสอบองค์ประชุม ซึ่งปรากฎว่าครบองค์ประชุม 705 คน จากนั้นได้เริ่มให้ลงมติโดยเปิดเผย ด้วยการขานชื่อเรียงตามตัวอักษร

กระทั่งเวลา 16.05 น. จากการขานชื่อลงคะแนน ปรากฎว่า ในส่วนของสว. ลงคะแนนเห็นชอบให้นายเศรษฐา เป็นนายกฯ เกิน 61 คะแนน เมื่อรวมกับเสียงของสส.พรรคร่วมรัฐบาลที่มี 314 เสียง ถือว่าได้เสียงเกิน 375 คน ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งของเสียงสมาชิกรัฐสภา 747 คน ถือได้ว่า นายเศรษฐา มีเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ