เปิดสีหน้าพิธา เดินออกจากที่ประชุมสภา

เปิดสีหน้าพิธา เดินออกจากที่ประชุมสภา

วันนี้ 12 ก.ค.2566 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ล่าสุด กกต. เชือด พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ฟันพ้น ส.ส.ปมถือหุ้นไอทีวี โดยล่าสุด กกต. ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง

กรณีมีหลักฐานปรากฏว่านายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดในวันสมัครรับเลือกตั้งอันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560มาตรา 82 วรรคสี่ให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2566) คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อจากการประชุมคราวที่แล้วเห็นว่า สมาชิกภาพของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) จึงให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

มีรายงานข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งว่า วันนี้ (12 ก.ค.66) ศาลรัฐธรรมนูญจะยังไม่มีการพิจารณาเรื่องหุ้นสื่อพิธา โดยเรื่องนี้จะเข้าสู่ 'ช่องทางปกติ' พิจารณาคำร้องว่าถูกต้องหรือไม่ และอาจจะนำเข้าที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ ในครั้งถัดไป

ทั้งนี้ นาย พิธา ยังคงปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ได้ตามปกติ เพราะศาลยังไม่มีคำสั่งให้หยุดหรือไม่ และในวันที่ 13 ก.ค.66 ก็ยังคงสามารถเข้าสภาในฐานะ ส.ส. ประชุมสภา เพื่อร่วมกระบวนการ โหวตนายกรัฐมนตรี ได้

ทั้งนี้มีภาพในที่ประชุมสภาเห็นได้ชัดว่า พิธา สีหน้าเครียด หลังจากในวันนี้มีข่าว มติ กกต. ส่งเรื่องถือหุ้นสื่อไอทีวี ให้ศาล รธน.วินิจฉัย

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ