แห่อาลัย เสียชีวิตแล้ว พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร

แห่อาลัย เสียชีวิตแล้ว พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร

วันที่ 10 กรกฎาคม มีรายงานว่า นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม เสียชีวิตแล้ว ในวัย 66 ปี (ย่าง 67 ปี) โดยครอบครัวตั้งสวดพระอภิธรรมที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และจะฌาปนกิจวันที่ 15 กรกฎาคม

ขอแสดงความเสียใจ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ