คลังตอบแล้ว เงินดิจิทัล 10,000 บ.ย้ายทะเบียนบ้าน ทำได้หรือไม่

คลังตอบแล้ว เงินดิจิทัล 10,000 บ.ย้ายทะเบียนบ้าน ทำได้หรือไม่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดไทม์ไลน์การดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต โดยจะเริ่มลงทะเบียนทั้งร้านค้าและประชาชนภายในไตรมาสที่ 3 และโอนเงินเข้าวอลเล็ต ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้จ่ายในไตรมาสที่ 4 ในปี 2567 นั้น สำหรับประชาชนที่ต้องการย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถดำเนินการได้ในช่วงก่อนจะถึงวันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเมื่อมีการลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถย้ายได้อีก

การย้ายทะเบียนบ้าน เราขีดเส้นที่วันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

สำหรับการยืนยันตัวตน ประชาชนที่มีสิทธิต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” แล้วลงทะเบียนเข้าร่วม-ยืนยันตัวตน ซึ่งจะมีกระบวนการตรวจสอบสิทธิต่อไป ทั้งเรื่องรายได้ บัญชีเงินฝาก หรืออายุ และเมื่อตรวจสอบเสร็จจะมีข้อความให้กดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ

โดยมี 2 กลุ่ม จะมีขั้นตอนเข้าร่วมโครงการต่างกันดังนี้

ประชาชนที่เคยยืนยันตัวตนผ่านโครงการรัฐในหลายๆ โครงการ ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ ถือว่าขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบ แต่ต้องมีการยืนยันรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ และรอยืนยันสิทธิ

ผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อน ต้องทำกระบวนการยืนยันตัวตนตั้งแต่ต้น และยืนยันรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประชาชนจำนวนประมาณ 50 ล้านคน โดยจะมีเกณฑ์ ได้แก่

อายุเกิน 16 ปี ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน

ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี

มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนเงื่อนไขการใช้จ่าย มีดังนี้ -ประชาชนกับร้านค้า ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ (878 อำเภอ) โดยกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้น -กลุ่มร้านค้ากับร้านค้า ไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอำเภอ และขนาดของร้านค้าการใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ