เปิดขั้นตอนลงทะเบียนแอปทางรัฐ รับจ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บ.

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนแอปทางรัฐ รับจ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บ.

ลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่า การลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะเริ่มในไตรมาส 3 ปี 67 และเริ่มรับเงินเพื่อใช้จ่ายในไตรมาส 4 ในปีเดียวกันนี้ พร้อมสรุปหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิร่วมโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ดังนี้

อายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 67

ต่อให้เด็กมีอายุ 16 ปีขึ้นไป แต่มีเงินฝากเกิน 500,000 บาทขึ้นไป แม้จะเป็นเงินที่พ่อแม่ออมให้ลูกก็ตาม ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เพราะเป็นผู้มีรายได้ อีกทั้งเกณฑ์เงินฝากในบัญชีระบุไว้ชัดเจนว่า หากเกิน 500,000 บาท ถูกตัดสิทธิ์

เกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากร ณ ปี 2566 ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 31 ธ.ค. 66 กำหนดว่าจะต้องไม่เกิน 840,000 บาท หรือมีเงินเดือนไม่เกิน 70,000 บาท

เกณฑ์เงินฝากกำหนดไม่เกิน 500,000 บาท นับเฉพาะเงินฝากสกุลบาท รวมกันทุกบัญชี ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เช่น

บัญชีเงินฝากประจำ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัตรเงินฝาก

ใบรับเงินฝาก

เงินฝากกระแสรายวัน

ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์สลากออมสิน หุ้น พันธบัตร โดยนับวันสิ้นสุด 31 มี.ค. 67

ส่วนช่องทางการรับเงิน และใช้จ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะใช้แอปพลิเคชั่นทางรัฐ หากใครยังไม่เคยลงทะเบียน และใช้บริการก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play โดยสามารถเตรียมพร้อมไว้ก่อนลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท

ขั้นตอนลงทะเบียนแอปฯ ทางรัฐ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ เปิดแอปฯ ทางรัฐ แล้วเลือกสมัครสมาชิก

สแกนบัตรประชาชน และใบหน้าของผู้ใช้งาน

ระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งาน

ใช้งานบริการจากภาครัฐได้ทันที

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ