ราคาน้ำมันวันนี้ 3 เมษายน 2567

ราคาน้ำมันวันนี้ 3 เมษายน 2567

อัปเดตราคาน้ำมันวันที่ 3 เมษายน 2567 เช็กราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก ปตท.-บางจาก-เชลล์-พีที

ราคานํ้ามัน ปตท. (ptt)

แก๊สโซฮอล์ 9539.15

แก๊สโซฮอล์ E2037.04

แก๊สโซฮอล์ E8536.79

แก๊สโซฮอล์ 9137.68

เบนซิน 9547.04

ดีเซล B729.94

ดีเซลพรีเมียม41.54

ดีเซลหมุนเร็ว B2029.94

ดีเซล29.94

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 9546.84

แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม46.84

ราคานํ้ามันบางจาก (bcp)

แก๊สโซฮอล์ 9539.15

แก๊สโซฮอล์ E2037.04

แก๊สโซฮอล์ E8536.79

แก๊สโซฮอล์ 9137.68

ดีเซล B729.94

ดีเซลพรีเมียม43.64

ดีเซลหมุนเร็ว B2029.94

ดีเซล 29.94

แก๊สโซฮอล์ 95

พรีเมียม49.44

แก๊สโซฮอล์ 97

พรีเมียม49.44

ราคานํ้ามันพีที (pt)

แก๊สโซฮอล์ 9539.15

แก๊สโซฮอล์ E2037.04

แก๊สโซฮอล์ 9137.68

เบนซิน 9547.54

ดีเซล B729.94

ดีเซล29.94

ราคานํ้ามันเชลล์ (shell)

แก๊สโซฮอล์ 9540.15

แก๊สโซฮอล์ E2038.04

แก๊สโซฮอล์ 9138.68

ดีเซล B730.44

ดีเซลพรีเมียม44.84

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 9549.44

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B730.44

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B744.84

แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม49.44

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ