ด่วน รัฐบาลไฟเขียว 5จังหวัด ปีใหม่ผับบาร์เปิดได้ถึง 6 โมงเช้า

ด่วน รัฐบาลไฟเขียว 5จังหวัด ปีใหม่ผับบาร์เปิดได้ถึง 6 โมงเช้า

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงเร่งด่วน ขยายเวลาเปิดสถานบริการที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

ผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชนในพื้นที่ สมควรกำหนดเป็นท้องที่นำร่องขยายเวลาเปิดสถานบริการถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ส่วนท้องที่อื่นที่ประสงค์จะขยายเวลาเปิดสถานบริการถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด

ทั้งนี้ สถานบริการที่ตั้งในโรงแรม และสถานบริการในพื้นที่ กทม. ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ และ อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 31 ธ.ค. 66 ซึ่งเป็นวันสิ้นปี สามารถเปิดบริการได้จนถึง 06.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 67

นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวว่า วันสิ้นปี ตนอยากให้เปิดให้ยาวที่สุด เพราะทุกคนออกมาเฉลิมฉลองกัน แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่วางแผนดูแลความปลอดภัย ส่วนตัวนักท่องเที่ยวเองต้องมีการดูแลตัวเองและมีสติในการใช้ชีวิต คือดื่มได้แต่ถ้ารู้ว่ามึนเมาแล้วต้องระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิดเรื่อง เกิดอุบัติเหตุ หากเกิดขึ้นมาจะมีผลในครั้งต่อไป ซึ่งจะมีข้อโต้แย้งได้

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ