ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 พ.ย. 66

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 พ.ย. 66

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2566 บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ประกาศปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคา 40 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันขายปลีก (ใหม่) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 จะเป็นดังนี้

กลุ่มน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์

แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 34.09 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 33.94 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 34.28 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 36.05 บาทต่อลิตร

เบนซิน อยู่ที่ 43.94 บาทต่อลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 43.84 บาทต่อลิตร

กลุ่มน้ำมันดีเซล

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ