ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย.66

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย.66

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย.66 อัปเดต ราคาน้ำมันล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ,บริษัท บางจากปิโตรเลียม และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ เชลล์ (Shell)

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย.66 ปั๊ม ปตท. ราคาน้ำมันล่าสุด

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 44.34 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.24 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย.66 ปั๊ม บางจาก ราคาน้ำมันล่าสุด

ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 ราคา 47.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย.66 ปั๊ม เชลล์(Shell) ราคาน้ำมันล่าสุด

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.95 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.44 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.94 บาท/ลิตร

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ