ราคาน้ำมันวันนี้ 20 พ.ย.66

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 พ.ย.66

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 พ.ย.66 อัปเดต ราคาน้ำมันล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR บริษัท บางจากปิโตรเลียม และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ เชลล์ (Shell)

โดย ราคาน้ำมันวันนี้ 20 พ.ย.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล เป็นดังนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 พ.ย.66 ปั้ม ปตท. ราคาน้ำมันล่าสุด

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 44.34 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.24 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 พ.ย.66 ปั้ม บางจาก ราคาน้ำมันล่าสุด

ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 ราคา 47.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 พ.ย.66 ปั๊ม เชลล์(Shell) ราคาน้ำมันล่าสุด

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.95 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.44 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.94 บาท/ลิตร

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ